Kansainvälisiä sosiaalialan vaihto-ohjelmia

CIF in Finland

CIF in Finland on 1964 rekisteröity yhdistys, joka on sosiaalityöntekijöiden ja vastaavien ihmissuhdealojen kansainvälisen vaihto-ohjelmajärjestön Council of International Fellowshipin (C.I.F.) jäsenjärjestö. CIF in Finland ry on riippumaton vapaaehtoisjärjestö.

Tavoitteenamme on

  • lisätä ammatillista osaamista ja vuorovaikutusta eri maiden kollegoiden kesken
  • lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä
  • edistää maailmanrauhaa.

CIF:n ammatilliset vaihto-ohjelmat

Vaihto-ohjelmaan voi hakea, kun on tehnyt alan työtä vähintään kolme vuotta ammattitutkinnon jälkeen.

Ohjelmat ovat monitahoisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat tutustumisesta omaan ammattialaan ja kohdemaan kulttuuriin sekä vuorovaikutuksesta kansainvälisessä ryhmässä ammattilaisten ja yksittäisten ihmisten kesken.

Ohjelmien pituus vaihtelee maittain kestäen tavallisesti kahdesta kuuteen viikkoon. Kenttäjakso koostuu vierailuista työpaikoille ja kollegoiden työn seuraamisesta.

Vaihto-ohjelmissa on ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä myös kohdemaan arkielämään, koska osallistujat asuvat ohjelman aikana (tai osan siitä) tavallisissa yksityisperheissä.

Osallistumismaksut vaihtelevat maittain, eikä niihin sisälly vakuutuksia tai matkoja kohdemaahan.

Vuonna 2022 International Federation of Social Workers myönsi CIF Internationalille Andrew Mouravieff-Apostolin muistopalkinnon, joka on IFSW:n korkein tunnustus. IFSW Memory of Andrew Mouravieff-Apostol

Jäseneksi

CIF in Finlandin jäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka

  • hakevat tai ovat osallistuneet Council of International Fellowship (CIF) Council of International Programs (CIP), ja Saksan (AGJ) Arbeitsgemeinschaft Fur Jugendhilfe -ohjelmiin, tai
  • ovat myötävaikuttaneet CIF Exchange Programin Suomen ohjelman toteuttamiseen, tai
  • tukevat yhdistystä muulla tavoin sen päämäärien saavuttamisessa.

Järjestön jäsenmaksu on 20 €/vuosi.

Jäsenille lähetetään vuosittain 4-6 jäsenkirjettä sekä eCIF World News -lehti, joka ilmestyy nettiversiona kaksi kertaa vuodessa.

CIF in Finland -esite

Yhdistyksen säännöt

Hallitus 2024

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Jaana Suokonautio (NZ 2016)

Varapuheenjohtaja: Hanna Kirjavainen (Israel 2019)

Sihteeri: Hanne Puttonen (Hellas 2016)

Rahastonhoitaja: Merja Niemelä (France 1999; CIPUSA 2010; NZ 2016)

Varsinaiset jäsenet: Johanna Hankomäki (Scotland 2017), Leo Heikkilä (TCIP 1988-89, India 1996-97), Suvi Rangell (CIPUSA 2022), Anita Kuronen (osallistumassa Austria 2024)

Varajäsenet: Erja Lappalainen (Scotland 2003), Susanna Söderholm (NL 2018)